Organizacja Stowarzyszenia Elektryków Polskich Strona główna

 

Władze i organa SEP

Powstanie SEP

Statut SEP

Oficjalne logo SEP

Prezesi Oddziałów SEP

Komitety n-t, sekcje, komisje, zespoły, agendy

Wytyczne przyjmowania członków i tworzenia jednostek organizacyjnych SEP za granicą

Władze i organa SEP

 
Zarząd Główny SEP

Organ opiniodawczy

Główna Komisja Rewizyjna SEP

Główny Sąd Koleżeński SEP

Komisja Wyborcza WZD

Organ Wykonawczy SEP

 

Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich w kadencji 2014-2018

dr inż. Piotr SZYMCZAK

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich w kadencji 2014-2018

Prezydium ZG SEP

mgr inż. Stefan GRANATOWICZ - wiceprezes SEP (O. Poznański SEP)

mgr inż. Marek GRZYWACZ - wiceprezes SEP (O. Radomski SEP)

dr inż. Mieczysław ŻURAWSKI - wiceprezes SEP (O. EIT SEP)

inż. Krzysztof NOWICKI - wiceprezes SEP - skarbnik SEP (O. Wrocławski SEP)

dr inż. Krzysztof WOLIŃSKI - wiceprezes SEP - Rzecznik Prasowy SEP (O. Białostocki SEP)

mgr inż. Aleksandra KONKLEWSKA - sekretarz ZG SEP (O. Toruński SEP)

mgr inż. Jan MUSIAŁ - członek prezydium ZG SEP (O. Piotrkowski SEP)

 

Członkowie ZG

prof. dr hab. inż. Kazimierz JAGIEŁA (O. Częstochowski SEP)

mgr inż. Krzysztof KOLONKO (O. Gliwicki SEP)

mgr inż. Ryszard MARCIŃCZAK (O. Warszawski SEP)

mgr inż. Józefa OKŁADŁO (O. Tarnobrzeski SEP)

mgr inż. Jan PYTLARZ (O. Wrocławski SEP)

dr hab. inż. prof. PG Dariusz ŚWISULSKI (O. Gdański SEP)

mgr inż. Jacek ZAWADZKI (O. Koszaliński SEP)

mgr inż. Krzysztof ZIĘBA (O. Nowohucki SEP)

 

Organ opiniodawczy SEP - Rada Prezesów

Dziekan Rady Prezesów

kol. Bogusław Łącki (O. Białostocki  SEP)

   

Główna Komisja Rewizyjna SEP

Przewodniczący

dr inż. Ryszard FRYDRYCHOWSKI (O. Warszawski SEP)

Zastępca Przewodniczącego

mgr inż. Paweł KOZŁOWSKI (O. Szczeciński SEP)

Sekretarz

mgr inż. Mieczysław BALCEREK (O. Łódzki SEP)

Członkowie

mgr inż. Maciej BYLICA (O. Warszawski SEP)

inż. Jerzy CHOLEWIŃSKI (O. Radomski SEP)

mgr inż. Jerzy JAKUBOWSKI (O. Warszawski SEP)

inż. Danuta PRAŻMOWSKA-SOBOTA (O. Krakowski SEP)

mgr inż. Marian SZYMAŃSKI (O. EIT SEP)

 

Główny Sąd Koleżeński SEP

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Tadeusz GLINKA (O. Gliwicki SEP)

Zastępca Przewodniczącego

prof. dr hab. inż. Mieczysław HERING (O. Warszawski SEP)

Sekretarz

inż. Jan KUREK (O. Zagłębia Węglowego SEP)

Członkowie

mgr inż. Adam BORGUŃSKI (O. Szczeciński SEP)

inż. Ryszard CHOJAK (O. Warszawski SEP)

mgr inż. Bogumił DUDEK (O. Gliwicki SEP)

dr inż. Zbigniew LUBCZYŃSKI (O. Wrocławski SEP)

   

Komisja Wyborcza WZD

Przewodniczący

mgr inż. Lech BOŻENTOWICZ (O. Warszawski SEP)

Zastępca Przewodniczącego

mgr inż. Wiktor OSTASIEWICZ (O. Białostocki SEP)

Sekretarz

inż. Jerzy CIAŚ (O. Szczeciński SEP)

Członkowie

mgr inż. Julian IGNACZAK (O. Warszawski SEP)

dr inż. Wojciech KOCAŃDA (O. EIT SEP)

dr inż. Ryszard KORDAS (O. Wrocławski SEP)

inż. Władysław WAGA (O. Krakowski SEP)

dr inż. Ryszard NIEWIEDZIAŁ (O. Poznański SEP)

mgr inż. Tadeusz UCZCIWEK (O. Warszawski SEP)

 

Organ Wykonawczy – Biuro SEP

Sekretarz Generalny SEP
Paweł Grzegorz Sławiński