Opracowania jednostek naukowo-technicznych SEP Strona główna

 

 

Redagowanie tekstów technicznych

 

K. Pawluk: Jak pisać teksty techniczne poprawnie.
Wiadomości Elektrotechniczne, 2001, nr 12, s. 513-515.

E. Musiał: Pisownia oraz wymowa nazw i oznaczeń jednostek miar.
Wiadomości Elektrotechniczne, 2014, nr 11, s. 19-32

 

Instalacje i urządzenia elektryczne

 

H. Markiewicz: Niektóre ustalenia norm i przepisów dotyczących instalacji elektrycznych oraz ich niezgodności.
Miesięcznik SEP INPE, nr 180 (wrzesień 2014), s. 15-30

S. Czapp: Kontrola stanu instalacji elektrycznych niskiego napięcia. Przegląd aktualnych wymagań w zakresie prób i pomiarów.
Miesięcznik SEP INPE, nr 139 (kwiecień 2011), s. 3-21.

S. Czapp: Ocena stanu instalacji uziemiających w stacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia.
Miesięcznik SEP INPE, nr 145 (październik 2011), s. 3-38.

W. Hoppel: Współczesne rozwiązania zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieciach średnich napięć o nieskutecznie uziemionym punkcie neutralnym.
Miesięcznik SEP INPE, nr 172-173 (styczeń – luty 2014), s. 4-37.

W. Hoppel: Dobór nastaw zabezpieczeń nadprądowych zwarciowych dla linii średniego napięcia.
Miesięcznik SEP INPE, nr 181 (październik 2014), s. 18-45

W. Hoppel, B. Olejnik: Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa dla sieci średniego napięcia z elektrowniami lokalnymi.
Miesięcznik SEP INPE, nr 177 (czerwiec 2014), s. 27-45

 

Zagrożenia elektryczne i ochrona przed nimi

 

W. Jabłoński: Napięciowe kryteria skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu w liniach oraz instalacjach elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia.
Miesięcznik SEP INPE, nr 169 (październik 2013), s. 3-16.

E. Musiał: Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach niskiego napięcia. Konsekwencje ustanowienia normy PN-HD 60364-4-41:2009.
Miesięcznik SEP INPE, 129-130 (czerwiec – lipiec 2010), s. 5-39.

E. Musiał: Ochrona od porażeń w układach IT, TT i TN. Współdziałanie dwóch różnych układów w jednej instalacji.
Miesięcznik SEP INPE, nr 162-163 (marzec – kwiecień 2013), s. 3-78.

E. Musiał: Zestaw pytań i odpowiedzi do artykułu "Ochrona od porażeń w układach IT, TT i TN"
Miesięcznik SEP INPE, nr 162-163 (marzec – kwiecień 2013), s. 69-78.

E. Musiał: Uziomy fundamentowe i parafundamentowe.
Miesięcznik SEP INPE, nr 143 (sierpień 2011), s. 3-33.

E. Musiał: Połączenia wyrównawcze ochronne.
Miesięcznik SEP INPE, nr 143 (sierpień 2011), s. 34-63

H. Boryń: Kompleksowa ochrona odgromowa paneli fotowoltaicznych instalowanych na obiektach budowlanych.
Miesięcznik SEP INPE, nr 174 (marzec 2014), s. 29-44.

W. Sokólski: Ochrona katodowa den zbiorników kontaktujących się z ziemią lub fundamentami wg prEN 16299.
Miesięcznik SEP INPE, nr 152 (maj 2012), s. 3-13

 

Inne opracowania 

 

Wykonywanie pomiarów odbiorczych i okresowych pomiarów ochronnych w instalacjach elektrycznych o napięciu znamionowym do 1 kV
- mgr inż. Fryderyk Łasak, Członek Oddziału Nowohuckiego SEP
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2014 r. (5,2 MB)

Wybrane zagadnienia dotyczące urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 - inż. Michał Świerżewski, Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP
Ostatnia aktualizacja: 7.10.2010 (665 KB)

Ochrona odgromowa budynków
 - Andrzej Boczkowski, Przewodniczący Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP.
Ostatnia aktualizacja: 7.05.2013 (zip 2.8 MB)

Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia
 - Andrzej Boczkowski, Przewodniczący Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP.
Ostatnia aktualizacja: 7.05.2013 (189 KB)

Przegląd i kontrola instalacji elektrycznych i instalacji (urządzeń) piorunochronnych w budynku
- Andrzej Boczkowski, Przewodniczący Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP.
Ostatnia aktualizacja: 7.05.2013 (692 KB)

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia
- Andrzej Boczkowski, Przewodniczący Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP.
Ostatnia aktualizacja: 7.05.2013 (zip 3,5 MB)

Zasady wyznaczania mocy zapotrzebowanej dla mieszkań i budynków mieszkalnych
- Andrzej Boczkowski, Przewodniczący Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP.
Ostatnia aktualizacja: 7.05.2013 (99 KB)

Systemy i rozwiązania instalacji elektrycznych w budynkach. Zasady ogólne
- Andrzej Boczkowski, Przewodniczący Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP.
Ostatnia aktualizacja: 7.05.2013 (582 KB)

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego spowodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne
- Andrzej Boczkowski, Przewodniczący Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP.
Ostatnia aktualizacja: 7.05.2013 (389 KB)

Ochrona przed prądem przetężeniowym w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia
- Andrzej Boczkowski, Przewodniczący Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP.
Ostatnia aktualizacja: 7.05.2013 (93 KB)

Zespoły ruchome lub przewoźne
- Andrzej Boczkowski, Przewodniczący Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP.
Ostatnia aktualizacja: 7.05.2013 (zip 1,2 MB)

 

   

Opinie i stanowiska SEP

Archiwum

Uwaga: Aby pobrać plik na dysk użyj prawego przycisku myszy na wybranym tekście i wybierz opcję zapisu na dysk.

Pliki z rozszerzeniem pdf oglądaj przy użyciu Adobe® Acrobat Reader®