Kursy i szkolenia Strona główna

Kursy i szkolenia zawodowe organizowane przez oddziały SEP (2004 rok)

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich proponuje osobom zainteresowanym poszerzaniem i doskonaleniem swoich umiejętności zawodowych specjalistyczne kursy i szkolenia zawodowe. Większość oddziałów SEP posiada własny pakiet kursów i szkoleń. Na tej stronie znaleźć można informacje o szkoleniach proponowanych w oddziałach. Szczegółowych informacji na temat szkoleń i kursów udzielają jednostki SEP, w których kursy są przeprowadzane. Adresy wszystkich oddziałów znajdują się na stronie Oddziały i ośrodki rzeczoznawstwa SEP. ZAPRASZAMY!

 

Wybierz ośrodek, który Cię interesuje:

Centralna Komisja Uprawnień Uprawnień Zawodowych SEP,
Białystok, Bydgoszcz, Chełm, Częstochowa, Gliwice, Gorzów Wielkopolski, Jelenia Góra, Katowice - OZW, Kielce, Koszalin, Kraków, Krosno, Lublin, Łomża, Opole, Piła, Płock, Poznań, Siedlce, Skierniewice, Słupsk, Tarnobrzeg, Warszawa, Warszawa-OE i T, Zamość, Zielona Góra.

 

 

CENTRALNA KOMISJA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH SEP

Egzaminy na uprawnienia
"D" - na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym
oraz
"E" - Na stanowisku eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym

Aby obejrzeć szczegóły kliknij tutaj.

Instrukcja organizacji i działalności komisji kwalifikacyjnych" opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP (zip, 197KB)

 

BIAŁYSTOK

Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Białostockiego SEP organizuje kursy przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie:

 • Eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1kV i powyżej.
 • Eksploatacji sieci urządzeń energetycznych - cieplnych.
 • Dozoru nad eksploatacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych
 • do 1 kV i powyżej
 • Dozoru nad eksploatacją sieci i urządzeń energetycznych cieplnych

Koszt uczestnictwa w wymienionych kursach wynosi 320 zł

 • Prace pomiarowo - kontrolne urządzeń elektroenergetycznych
  ( ćwiczenia praktyczne w laboratoriach Politechniki Białostockiej)
  - koszt uczestnictwa - 400 zł.

Przy zgłoszeniach grup 15 - osobowych istnieje możliwość negocjacji cen.

Oddział Białostocki prowadzi również egzaminy kwalifikacyjne dla osób na stanowiskach dozoru i eksploatacji urządzeń energetycznych : elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych. Odpłatność za egzamin wynosi 10% najniższego wynagrodzenia.

Informacje i zgłoszenia - Biuro Oddziału Białostockiego SEP ul. Marii Skłodowskiej - Curie 2, 15 - 097 Białystok, tel/fax ( 085 ) 742 - 85 -24

 

BYDGOSZCZ

Oddział Bydgoski SEP proponuje następujące kursy i szkolenia:

 • Eksploatacja urządzeń, maszyn i instalacji elektroenergetycznych.
  Ilość godzin wykładowych: 30 do 80. Czas trwania: od 3 do 6 tygodni. Koszt: 210-380,- zł na osobę. Kurs przeznaczony dla osób z wykształceniem elektrycznym.
 • Eksploatacja urządzeń, maszyn i instalacji energetycznych.
  Ilość godzin wykładowych: 30 do 80. Czas trwania: od 3 do 6 tyg. Koszt: od 210,- do 380,- zł. Kurs przeznaczony dla osób z wykształceniem energetycznym.
 • Pomiary urządzeń, maszyn i instalacji elektroenergetycznych.
  Ilość godzin wykładowych i ćwiczeń: 40-110. Czas trwania: 4-6 tygodni. Opłata: 350,- do 570,- zł. Kurs przeznaczony dla osób z wykształceniem elektrycznym.
 • Zagospodarowanie ciepła odpadowego.
  Ilość godzin wykładowych: 20 do 40. Czas trwania: od 3 dni do 3 tygodni. Opłata od jednego uczestnika: 150 – 350,- zł. Kurs przeznaczony dla osób z wykształceniem elektrycznym.
 • Ekonomiczna gospodarka energetyczna i elektroenergetyczna, z wykorzystaniem m. in. techniki komputerowej, napędów regulowanych, kondensatorów energetycznych.
  Ilość godzin: 30-80. Czas trwania: 4 do 6 tygodni. Opłata od jednego uczestnika: 150,- do 580,- zł. Kurs przeznaczony dla osób z wykształceniem energetycznym lub elektroenergetycznym
 • Opomiarowanie czynników energetycznych, jako sposób zmniejszenia kosztów.
  Ilość godzin: 15-35. Czas trwania kursu: 2 dni do 3 tygodni. Koszt/ osobę: 120,- do 290,- zł. Kurs przeznaczony dla osób z wykształceniem energetycznym lub elektroenergetycznym.
 • Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym.
  Ilość godzin: 15 do 35. Czas trwania: 2 dni do 3 tygodni. Koszt/osobę: 120,- do 290,- zł.
 • Prawo energetyczne i akty wykonawcze do niego.
  Ilość godzin: 15 do 35. Czas trwania: 2 dni do 3 tygodni. Koszt: 120-290,- zł/osobę.

 

W przypadku zlecenia szkolenia dla grupy pracowników, koszt kształtuje się w podanym dolnym zakresie. Uczestnicy szkoleń otrzymują zaświadczenia o jego ukończeniu. Osoby dozoru i eksploatacji mogą otrzymać zaświadczenia kwalifikacyjne po uprzednim zdaniu egzaminu. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę. Zajęcia laboratoryjne odbywają się w laboratoriach uczelni wyższych lub szkół średnich.

 

CHEŁM

Oddział Chełmski SEP organizuje dla zakładów pracy kursy i szkolenia mające na celu przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego osób pełniących funkcje dozoru i wykonujących czynności przy eksploatacji maszyn, urządzeń i sieci elektroenergetycznych (1,2 i 3 grupy urządzeń). Długość trwania kursów: od 20 do 90 godzin – w zależności od przygotowania merytorycznego słuchaczy. Koszt szkolenia zależny jest od długości kursu i ilości słuchaczy.

           

CZĘSTOCHOWA

Oddział Częstochowski SEP proponuje osobom zainteresowanym następujące kursy i szkolenia:

 • Seminarium – szkolenie z zakresu najnowszych przepisów dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń energetycznych i elektrycznych (grupa G-1, G-2, G-3). Czas trwania: 30 godzin. Koszt: 125,- zł od osoby.
 • Kurs dla osób dozoru w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych (grupa G-1, G-2, G-3). Czas trwania: 60 godzin. Koszt: 250,- zł od osoby.
 • Kurs dla osób wykonujących pomiary ochrony przeciwporażeniowej do 1 kV oraz pomiary instalacji odgromowej (grupa G-1). Czas trwania: 80 godzin. Koszt: 500,- zł od osoby. Uczestnik kursu musi posiadać  średnie wykształcenie.
 • Seminarium dla absolwentów szkół średnich i wyższych (w okresie dwóch ostatnich semestrów nauki) w zakresie przepisów eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych (grupa G-1). Czas trwania: 30 godzin. Koszt: 100,- zł od osoby.

Wszystkie kursy kończą się egzaminem kwalifikacyjnym i wydaniem świadectw kwalifikacyjnych „D” lub „E” osobom, które zdały egzamin z wynikiem pozytywnym dla odpowiedniej grupy urządzeń (G-1, G-2 lub G-3). Opłaty egzaminacyjne stanowią dodatkowy koszt dla uczestników kursów.

 

GLIWICE

Oddział Gliwicki SEP proponuje następujące kursy:

 • Kurs przygotowawczy do egzaminów kwalifikacyjnych z zakresu eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV. Kurs ten jest przeznaczony dla elektroenergetyków z co najmniej 6-miesięcznym stażem pracy. Koszt kursu: 150-200,- zł/ osobę (cena zależy od liczby słuchaczy). Po ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu, słuchacze mają możność          uzyskania kwalifikacji przez komisję SEP.
 • Kurs przygotowawczy na uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie dozoru. Kurs ten jest przeznaczony dla osób z wykształceniem średnim lub wyższym sprawującym stanowiska dozoru. Koszt: 250-300,- zł od osoby. Po ukończeniu kursu słuchacze maja możliwość uzyskania zaświadczeń kwalifikacyjnych przed upoważnioną komisją.
 • Kurs eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w górnictwie. Jest on przeznaczony dla elektroenergetyków z co najmniej 6-miesięcznym stażem pracy. Koszt: 150-200,- zł/ osobę.
 • Kurs eksploatacji urządzeń rozdzielczych niskiego i wysokiego napięcia. Jest on przeznaczony dla osób z wykształceniem zasadniczym i średnim zajmujących się eksploatacją urządzeń rozdzielczych. Koszt szkolenia: 200-300,- zł/osobę w zależności od ilości kursantów.
 • Kurs uprawniający do wykonywania pomiarów ochronnych urządzeń elektrycznych do 1 kV. Kurs przeznaczony jest dla elektryków mających zamiar wykonywać pomiary ochronne urządzeń elektrycznych. Kosz kursu: ok. 300,- zł/ osobę. Po zakończeniu kursu słuchacze mają możliwość uzyskania uprawnień kwalifikacyjnych po złożeniu egzaminu.

 

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Oddział Gorzowski SEP oferuje kursy:

 • Kurs dla osób wykonujących pomiary elektryczne eksploatacyjne i ochronne do 1 kV
  Czas trwania kursu – 58 godz. Cena 360zł/osobę. Otrzymywane uprawnienia – świadectwo kwalifikacyjne E do 1 kV z wpisem uprawniony do wykonywania pomiarów eksploatacyjnych i ochronnych.
 • Kurs dla osób zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV
  Czas trwania kursu – 39 godz. Cena: 280zł/osobę. Kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne E do 1 kV
 • Kurs dla osób zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych powyżej 1 kV
  Czas trwania kursu – 57 godz. Koszt: 340zł/osobę. Otrzymywane uprawnienia – świadectwo kwalifikacyjne E powyżej 1 kV
 • Kurs dla osób zatrudnionych przy eksploatacji i obsłudze zespołów prądotwórczych.
  Czas trwania kursu – 40 godz. Koszt 280zł/osobę. Otrzymywane uprawnienia – świadectwo kwalifikacyjne E do 1 kV z wpisem uprawniony do obsługi agregatów prądotwórczych

 

JELENIA GÓRA

Oddział prowadzi kursy:

 • Przygotowujące do egzaminów na uzyskanie uprawnień z zakresu:

         dozoru,

         eksploatacji

         Grupy I – sieci, urządzenia i instalacje elektryczne o napięciu do 1 kV i powyżej 1 kV w zakresie czynności:

a) Obsługi,

b) Konserwacji,

c) Napraw,

d) Kontrolno-pomiarowych,

e) Montażowych.

 • Egzaminy kwalifikacyjne pozwalające uzyskać świadectwa kwalifikacyjne Grupy 1 w zakresie:

            „D” dozoru,

            „E” eksploatacji.

            Szkolenia BHP, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień elektrycznych.

 • Kursy przygotowawcze do egzaminów na uzyskanie uprawnień mistrza bądź robotnika wykwalifikowanego w zawodach energetycznych.

 

KATOWICE – ODDZIAŁ ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO
Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Katowicach
zaprasza na kursy i szkolenia:

 • przygotowawcze do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją lub dozorem w zakresie urządzeń, sieci i instalacji energetycznych w grupach G-1 (elektroenergetyka), G-2 (ciepło) G-3 (gaz) oraz dla dozoru w w/w grupach.

 • przygotowawcze do egzaminu w zakresie prac kontrolno-pomiarowych, w szczególności dotyczących wykonywania pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, dla pracowników eksploatacji i dozoru

 • szkolenia i kursy w formie seminaryjnej – kilkudniowe, w zależności od tematyki i potrzeb zamawiającego.

Kursy i szkolenia przeprowadzanie są na terenie siedziby Oddziału lub u Zleceniodawcy.
Organizowane są również kursy w okresie weekendów poza Katowicami, w ośrodkach wczasowych. 
Czas trwania kursów: 36 godz., 30 godz. lub 24 godz. – w zależności od potrzeb Zleceniodawcy. Po zakończeniu szkolenia słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia kursu, jak również mogą przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji lub dozoru urządzeń i instalacji w grupach G-1, G-2 i G-3.
Zakłady, w których istnieją Koła SEP, korzystają, w przypadku kursów, ze znacznych zniżek.

 

KIELCE

Oddział Kielecki SEP w zakresie szkolenia szczególną uwagę poświęca przygotowaniu do egzaminów kwalifikacyjnych osób pełniących funkcje dozoru lub wykonujących czynności przy eksploatacji i pomiarach urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych (Grupa G-1) i energetycznych (Grupa G-2 i G-3). W tym zakresie są organizowana seminaria-szkolenia dla wszystkich indywidualnych chętnych osób jak i dla grup zorganizowanych (zakłady przemysłowe, usługowe, itp.).

Chcąc ułatwić start życiowy absolwentom szkół średnich o profilu elektrycznym, Oddział Kielecki SEP organizuje dla uczniów klas maturalnych kursy przygotowawcze do egzaminów kwalifikacyjnych z zakresu eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych (konserwacja i naprawy) o napięciu do 1 kV. Podobne kursy organizuje Oddział w Politechnice Świętokrzyskiej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki w okresie dwóch ostatnich semestrów nauki.

Zakres tematyczny kursów zorganizowanych u zleceniodawców dostosowany jest do potrzeb danej firmy czy zakładu. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę posiadającą duży staż pracy w poszczególnych branżach zawodowych, jak również przygotowanie pedagogiczne. Kursy te cieszą się dużym uznaniem uczestników, którzy mogą w stosunkowo krótkim czasie w przystępny sposób zapoznać się z najnowszymi przepisami obowiązującymi na ich stanowiskach pracy. Kurs kończy się egzaminem ustnym i wydaniem świadectwa kwalifikacyjnego. Długość trwania kursów waha się w granicach od 15 do 40 godzin w zależności od przygotowania merytorycznego słuchaczy, jak i od zapotrzebowania zleceniodawców. Koszt szkolenia zależy od długości kursu i ilości słuchaczy. Istnieje możliwość dostosowania programu kursu do wymagań słuchaczy.

Przykładowe koszty kursów od osoby przedstawiają się następująco, biorąc pod uwagę, że w kursie uczestniczyć będzie 20 osób:

 • Przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji energetycznych Grupy G-1 (elektroenergetyka) o napięciu do 1 kV. 30 godzin wykładów - koszt ok. 160,- zł.
 • Przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji energetycznych Grupy G-1 o napięciu powyżej 1 kV. 34 godziny wykładów - koszt 170,- zł.
 • Przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się dozorem urządzeń, sieci i instalacji energetycznych Grupy G-1. 40 godzin wykładów - koszt ok. 200,- zł
 • Przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji energetycznych Grupy G-2 (ciepło). 15 godzin wykładów - koszt ok. 100,- zł.
 • Przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji energetycznych Grupy G-3 (paliwa gazowe). 20 godzin wykładów - koszt ok. 120,- zł.
 • Przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się dozorem urządzeń, sieci i instalacji energetycznych Grupy G-2 lub G-3. Po 25 godzin wykładów - koszt po ok. 140,- zł.
 • Przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się pracami kontrolno-pomiarowymi przy urządzeniach, sieciach i instalacjach energetycznych Grupy G-1, w zależności od poziomu zaawansowania uczestników kursu:
  a) 45 godzin wykładów i 20 godzin ćwiczeń - koszt ok. 350,- zł.
  b) 34 godziny wykładów i 10 godzin ćwiczeń - koszt ok. 250,- zł.

W przypadku organizacji kursu poza granicami miasta Kielce, do powyższych kosztów doliczane są koszty dojazdu wykładowców po cenie obowiązującej stawki za 1 km przejazdu własnym samochodem. Przedstawione powyżej stawki maleją w przypadku większej niż 20 osób liczbie uczestników. Przy mniejszej niż 20 osób liczbie słuchaczy, koszt kursu proporcjonalnie wzrasta. Ceny kursów są cenami umownymi.

Sprawdzenie kwalifikacji:
Oddział Kielecki SEP posiada 3 komisje kwalifikacyjne zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki i uprawnione do sprawdzania kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją lub dozorem nad eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji energetycznych.
- Komisja 046 - przewodniczący mgr inż. Jerzy Pękala - prowadzi egzaminy dla pełnego zakresu urządzeń objętych Grupą G-1.
- Komisja 047 - przewodniczący inż. Włodzimierz Haberko - prowadzi egzaminy dla pełnego zakresu urządzeń objętych Grupą G-1.
- Komisja 518 - przewodniczący inż. Krzysztof Żbikowski - prowadzi egzaminy dla pełnego zakresu urządzeń objętych Grupą G-2.

Egzaminy kwalifikacyjne odbywają się w Domu Technika NOT w Kielcach przy ul. H. Sienkiewicza 48/50 w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca dla grupy G-1 i w trzecią środę miesiąca dla Grupy G-2. W przypadku zgłoszenia większej grupy osób, egzamin może być przeprowadzony w uzgodnionym dwustronnie miejscu i terminie.

 

KOSZALIN

Organizuje kursy szkoleniowe i instruktażowe dla osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV. Szkolenie ma charakter przygotowawczy do egzaminów na uprawnienia E i D.

Czas trwania kursów: od 19 do 29 godz. Przybliżony koszt/osobę: 100,- zł.

 

KRAKÓW

Oddział Krakowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich proponuje kursy:

 • Przygotowawcze do egzaminu kwalifikacyjnego z Eksploatacji i pomiarów urządzeń elektroenergetycznych oraz Dozoru (Grupa I). Czas trwania kursu: 4-6 dni (32 do 45 godzin lekcyjnych). Czas trwania szkolenia: 2-3 dni (15-25 godzin lekcyjnych). Koszt kursu – zgłoszenie indywidualne- 220,- zł/osobę. Zgłoszenie zbiorowe – kurs u zleceniodawcy – ok. 3.500,- zł, szkolenie – 2.500- 3000,- zł (max 40 osób). Uprawnienia w Grupie I z Eksploatacji mogą otrzymać osoby z wykształcenie elektrycznym, ewentualnie pokrewnym w ograniczonym zakresie (obsługa, konserwacja) z Dozoru z wykształceniem elektrycznym lub innym. Egzamin składany jest przed Komisją SEP.
 • Przygotowawczy do egzaminu państwowego na uprawnienia budowlane w specjalności instalacje i urządzenia elektryczne. Czas trwania kursu: 7 dni (35 godzin lekcyjnych). Kurs obejmuje: Zagadnienia prawne, BHP, Ochrona przeciwpożarowa, Problematyka elektroenergetyczna. Koszt uczestnictwa: 500,- zł dla osób z wolnego naboru. Zgłoszenia zbiorowe (min. 20 osób) – 8000,- zł – kurs u zleceniodawcy. W kursie mogą uczestniczyć     elektrycy lub osoby z wykształceniem pokrewnym posiadający praktykę budowlaną. Egzamin składany jest w Urzędzie Wojewódzkim.

 

KROSNO

Oddział Krośnieński SEP organizuje kursy dla osób ubiegających się o uprawnienia w zakresie dozoru i eksploatacji obejmujące:

 • Urządzenia, sieci i instalacje elektroenergetyczne do 1 kV (Grupa I)
 • Urządzenia, sieci i instalacje cieplne (Grupa II)
 • Urządzenia, sieci i instalacje gazowe (Grupa III)

Koszt kursu wynosi od 150,- do 250,- zł od osoby w zależności od ustalonego programu kursu.

Zgłoszenia na kursy przyjmuje oraz szczegółowych informacji udziela Kierownik Biura Oddziału Krośnieńskiego SEP przy ul. Hutniczej 4 pok. 40 (budynek Rejonu Energetycznego), tel. 43 217 42.

 

LUBLIN

Oddział Lubelski SEP proponuje kursy:

 • Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego na grupę E i D uprawniające do eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Wymagane wykształceni: minimum zasadnicze. Czas trwania kursu: 51 godz. wykładów + 10 godz. ć wiczeń praktycznych z zakresu pomiarów. Koszt kursu: 300,- zł.
 • Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia budowlane do projektowania i wykonawstwa dla elektryków. Wymagane wykształcenie: średnie elektryczne + 5 lat praktyki lub wykształcenie wyższe elektryczne + 2 lata praktyki.
 • Czas trwania kursu: 103 godz. wykładów. Koszt kursu: ok. 650,- zł

 

ŁOMŻA

Oddział Łomżyński zaprasza na kursy w zakresie uprawnień:

 • Elektrycznych dla osób zatrudnionych na stanowiskach z dozoru lub eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wymienionych w Grupie 1

 • Energetycznych dla osób zatrudnionych na stanowiskach dozoru oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w Grupie 2

Kursy i szkolenia prowadzone są dla wszystkich indywidualnych chętnych osób, jak i dla grup zorganizowanych (szkoły, zakłady przemysłowe itp.).  Od kandydatów zgłaszających się na szkolenie wymagane jest złożenie druku „Zgłoszenia” i uiszczenie opłaty za kurs. Kursy przeznaczone są dla osób pełnoletnich.

Czas trwania: Kurs podstawowy, tzn. bez zespołów prądotwórczych i prac kontrolno-pomiarowych, obejmuje ok. 48 godzin i w zależności od dyspozycyjności słuchaczy trwa od 3 do 6 tygodni. Dla chętnych na uprawnienia do obsługi zespołów prądotwórczych, prac kontrolno-pomiarowych dochodzi dodatkowo 10 godzin.

Każdy kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu i egzaminem kwalifikacyjnym, po którym to egzaminowani otrzymują odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne.

Koszt podstawowego szkolenia wynosi 290,- zł, a z dodatkowymi uprawnieniami – 320,- zł. W opłacie mieszczą się również pomoce naukowe (podręczniki) stosowne do przeprowadzanego szkolenia.

 

OPOLE

Oddział Opolski SEP organizuje następujące kursy i szkolenia:

 • Kursy przygotowawcze do egzaminów na świadectwo kwalifikacyjne „D” i „E”.
  Kursy przeznaczone są dla osób dozoru i prowadzących eksploatację urządzeń elektroenergetycznych i cieplnych. Uczestnikami kursu mogą być osoby prowadzące eksploatację urządzeń elektroenergetycznych oraz osoby obsługi urządzeń elektroenergetycznych, które wniosą opłatę za kurs.
 • Kursy pomiarowo – kontrolne przeznaczone dla elektromonterów.
  W kursie mogą wziąć udział elektrycy posiadający dyplom ukończenia szkoły o profilu elektrycznym, posiadający kilkuletnią praktykę zawodową.
 • Kursy okresowe BHP dla osób dozoru i elektromonterów. Organizowane są na zlecenie  zakładów pracy dla osób dozoru i zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, które zobowiązane są do odbycia okresowego szkolenia BHP.

 

PIŁA

W Oddziale Pilskim można uczestniczyć w następujących kursach:

 • Kurs dla elektryków na uprawnienia energetyczne serii E i D w całym zakresie, łącznie ze specjalistycznymi np. aparatura medyczna, pomiary itp., które kończą się uprawnieniami formalnymi (zaświadczenia kwalifikacyjne) wg aktualnych przepisów energetycznych. Czas trwania: około 40 godzin. Do kursu mogą przystąpić        osoby bez żadnych dodatkowych wymagań. Koszt kursu uzależniony jest od takich czynników jak ilość     uczestników oraz zakres kursu.
 • Kursy na uprawnienia budowlane do kierowania i projektowania na wszystkie branże. Czas trwania: około 1 miesiąca. Wymagania dotyczące przystąpienia do kursu zgodne są z aktualnym prawem budowlanym.
 • Kursy i egzaminy na uprawnienia zawodowe mistrza i czeladnika elektryka i elektromechanika wg wymagań państwowych. Wymagania zgodne z przepisami Min. Edukacji Narodowej.
 • Inne kursy specjalistyczne organizowane według potrzeb zainteresowanych.

 

PŁOCK

Oddział Płocki Stowarzyszenia Elektryków Polskich proponuje kursy:

 • Kurs przygotowujący do egzaminu na grupę „E” i „D”. Czas trwania: 60 godz. Koszt: 3.000,- zł
 • Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia pomiarowe. Czas trwania: 30 godz. Koszt: 1.500,- zł
 • Kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego z bezpiecznej obsługi agregatów prądotwórczych. Czas trwania: 30 godz. Koszt: 1.500,- zł.

 

POZNAŃ

Oddział Poznański SEP posiadający Profesjonalny Ośrodek Szkolenia – wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej,  dysponujący nowoczesną bazą i doświadczoną kadrą wykładowców prowadzi kursy, przeprowadza egzaminy i wydaje świadectwa kwalifikacyjne dla zajmujących się dozorem i eksploatacją sieci, instalacji i urządzeń energetycznych wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. OP SEP zaprasza na kursy:

 • Dla zatrudnionych przy eksploatacji do 1 kV – czas trwania kursu: 4 dni.
 • Dla zatrudnionych przy eksploatacji i pomiarach do 1 kV i bez ograniczenia napięcia. Czas trwania szkolenia: 10 dni.
 • Dla sprawujących dozór eksploatacji bez ograniczenia napięcia. Czas trwania: 5 dni.
 • Dla osób pragnących nabyć   umiejętności i uzyskać uprawnienia do wykonywania pomiarów elektroenergetycznych. Czas trwania: 5 dni.
 • Dla osób prowadzących eksploatację w obszarach zagrożonych wybuchem. Czas trwania według indywidualnego programu.
 • Dla pracowników w zakresie podstawowego i okresowego szkolenia BHP. Czas trwania – według indywidualnego programu.
 • Dla przygotowujących się do egzaminu na uprawnienia budowlane według nowego prawa budowlanego. Czas trwania: 12 dni.
 • Inne podnoszące kwalifikacje oraz BHP, organizowane wg indywidualnie określonego programu, również w siedzibie zleceniodawcy.

OP SEP przeprowadza również egzaminy oraz wydaje świadectwa kwalifikacyjne bezpośrednio po zdaniu egzaminu. Uczestnikom szkolenia zapewniane są fachowo przygotowane materiały szkoleniowe.

 

SIEDLCE

Oddział Siedlecki SEP oferuje swoje usługi w zakresie:

 • Organizacji konferencji i narad technicznych na wybrane tematy.
 • Organizacji spotkań promujących wyroby elektrotechniczne, osprzęt elektroinstalacyjny i sieciowy.
 • Organizacji seminariów i kursów przygotowawczych do egzaminów kwalifikacyjnych dla elektryków.
 • Organizacji szkoleń okresowych z BHP
 • Organizacji szkoleń specjalistycznych w tym na uprawnienia do pomiarów ochrony przeciwporażeniowej i instalacji piorunochronnych.

Oddział Siedlecki prowadzi również:

 • Działalność informacyjną i doradztwo techniczne.
 • Opiniowanie wniosków o nadanie specjalizacji zawodowej dla inżynierów i techników elektryków.
 • Opiniowanie wniosków w sprawie rekomendacji dla wyrobów i usług w branży elektrycznej.

Czas trwania seminariów i szkoleń uzależniony jest od kwalifikacji, poziomu wiedzy i stażu pracy szkolonych. Szkolenia prowadzone są w godzinach i miejscach wskazanych przez Zleceniodawcę. Stawki za prowadzenie zajęć już od 40,- zł za godzinę lekcyjną brutto. Stawki uzależnione są od odległości miejsca szkoleń od siedziby oddziału. Wysokość stawek do negocjacji. OS SEP przeprowadza również egzaminy sprawdzające kwalifikacje elektryków, zatrudnionych na stanowiskach dozoru i eksploatacji. Dla czynnych członków SEP 20% zniżki.

 

SKIERNIEWICE

Oddział Skierniewicki organizuje szkolenia:

 • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji energetycznych w Grupie 1 i Grupie 2;
 • Dozór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w Grupie 1 i Grupie 2.

Warunkiem przyjęcia na słuchacza kursu "E" jest posiadanie wykształcenia o kierunku elektrycznym.

 

SŁUPSK

W Oddziale Słupskim organizowane są kursy:

 • Przygotowujące do wykonywania pomiarów w instalacjach elektrycznych,
 • Przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych (grupy E i D) w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych,
 • W zakresie obsługi różnych urządzeń elektrycznych dla osób nie będących elektrykami,
 • Wykłady na temat zasad działania, budowy, montażu i eksploatacji pomp ciepła i kolektorów słonecznych oraz efektów ekonomicznych wynikających z zastosowania tych urządzeń.

Czas trwania kursów (zajęć) zależny jest od tematu i przygotowania merytorycznego słuchaczy i wynosi 6-8 do 25-30 godzin. Koszt udziału w zajęciach waha się od 20 do 250,- zł od osoby. Zajęcia organizowane są na zlecenie lub w grupach nie mniej niż 10 osób.

 

TARNOBRZEG

Oddział organizuje krótkie szkolenia przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia elektroenergetyczne w zakresie obsługi, konserwacji i napraw instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych, cieplnych i gazowych.

Czas trwania szkoleń: od 8 do 32 godz. Koszt szkolenia uzależniony jest od ilości osób, miejsca szkolenia itp.

 

WARSZAWA

Oddział Warszawski SEP organizuje i przeprowadza szkolenia oraz kursy tematycznie związane z zagadnieniami dotyczącymi energetyki obejmujące:

 • Urządzenia, sieci i instalacje elektroenergetyczne,
 • Urządzenia, sieci i instalacje cieplne,
 • Urządzenia, sieci i instalacje gazowe

Wszystkie kursy uwzględniają przepisy BHP. Szkolenia i kursy są organizowane i prowadzone według programów obejmujących tematykę wymaganą przy sprawdzeniu kwalifikacji uprawniających do pracy na stanowiskach dozoru oraz eksploatacji (świadectwa kwalifikacyjne „D” i „E”), w zakresie obsługi, konserwacji, napraw, montażu oraz prac kontrolno-pomiarowych sieci, urządzeń i instalacji energetycznych.

            Przy Oddziale Warszawskim funkcjonują Państwowe Komisje Kwalifikacyjne powołane przez Urząd Regulacji Energetyki. Komisje prowadzą egzaminy, pozytywny wynik egzaminu uprawnia do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego dozoru „D” oraz eksploatacji „E” w trzech grupach urządzeń energetycznych według zakresu zgłoszenia oraz przeprowadzonego egzaminu.

            Szkolenia i kursy organizowane dla firm lub indywidualnych osób są prowadzone w salach wykładowych OW SEP i na Politechnice Warszawskiej. Kursy organizowane na zlecenie firm mogą być prowadzone również u zleceniodawców. Po zakończeniu szkolenia lub kursu, uczestnicy otrzymują zaświadczenia o jego ukończeniu.

            Zakres tematyczny szkoleń organizowanych z wolnego naboru obejmuje cały zakres zagadnień z danej grupy urządzeń (elektroenergetyka, ciepłownictwo, gazownictwo). Tematy kursów organizowanych u zleceniodawców dostosowane są każdorazowo do potrzeb tych firm.

            Koszt szkoleń oraz kursów jest kalkulowany indywidualnie w oparciu o przyjęte w OW SEP stawki dla wykładowców, wymiar godzin zajęć przewidzianych szkoleniem oraz obsługę organizacyjną. Koszt szkolenia/kursu indywidualnego z wolnego naboru wynosi 420-450,- zł/osobę.

 

WARSZAWA – ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI

Prowadzi kursy szkoleniowe:

 • dla pracowników na lecenie instytucji,
 • dla osób prywatnych,
 • stacjonarne,
 • w siedzibie zleceniodawcy.

Proponuje kursy:

 • BHP przy stosowaniu urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości do 300 GHz. Czas trwania: 30 godz. koszt: 200,- zł/osoba. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne E i D.
 • BHP przy obsłudze urządzeń laserowych. Czas trwania: 3 godz. Koszt: 150,- zł/osoba. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
 • Doszkalający przed egzaminem na uprawnienia E i D. Czas trwania: 30 godz. koszt: 150,- zł/osoba. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Komisja Kwalifikacyjna nr 516 egzaminuje kandydatów na uprawnienia E i D w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca o godz. 17.00, w Ośrodku Rzeczoznawstwa w Warszawie.

 

ZAMOŚĆ

Oddział Zamojski SEP organizuje szkolenia-kursy w zakresie:

 • Eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, gazowniczych, cieplno-energetycznych,
 • BHP i organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych,
 • Obsługi stacji i sieci średnich napięć            ,
 • Uprawnienia budowlane.

Uczestnikiem kursu może być każda osoba związana z pracą przy odpowiednich urządzeniach, instalacjach i sieciach. Po zakończeniu szkolenia absolwenci otrzymują zaświadczenia świadczące o podwyższonych kwalifikacjach, jak również mogą przystąpić do egzaminu na uzyskanie Świadectwa Kwalifikacyjnego uprawniającego do prowadzenia eksploatacji urządzeń energetycznych. Koszty szkolenia uzależnione są od rodzaju kursu i liczby słuchaczy. Oddział stosuje małe narzuty do kosztów podstawowych kursu.

 

ZIELONA GÓRA

Oddział Zielonogórski zaprasza na kursy i szkolenia:

 • Kurs przygotowawczy do egzaminów kwalifikacyjnych z zakresu eksploatacji i prac montażowych instalacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV. Czas trwania kursu: 76 godz. Koszt: 360,- zł/ osobę.
 • Kurs przygotowawczy do egzaminów kwalifikacyjnych z zakresu eksploatacji i prac montażowych instalacji, urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV i powyżej 1 kV. Czas trwania kursu: 98 godz. Koszt: 460,- zł/ osobę.
 • Kurs przygotowawczy do egzaminów kwalifikacyjnych z zakresu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV i powyżej. W kursie tym mogą uczestniczyć     osoby, które ukończyły kurs z zakresu eksploatacji. Czas trwania kursu: 46 godz. Cena: 380,- zł/osobę.
 • Kurs przygotowawczy do egzaminów kwalifikacyjnych z zakresu prac pomiarowych sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV. Czas trwania kursu: 125 godz. Cena: 720,- zł/osobę.
 • Kurs przygotowawczy do egzaminów kwalifikacyjnych z zakresu prac pomiarowych sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych powyżej 1 kV do 20 kV. W kursie mogą brać        udział osoby, które mają uprawnienia do 1 kV. Czas trwania kursu: 62 godz. Koszt: 420,- zł/osobę.

Dla wszystkich uczestników kursów zapewniane są bezpłatne materiały szkoleniowe, wliczone w koszt kursów.