Organizacja Stowarzyszenia Elektryków Polskich Strona główna

 

Władze i organa SEP

Powstanie SEP

Statut SEP

Oficjalne logo SEP

Prezesi Oddziałów SEP

Komitety n-t, sekcje, komisje, zespoły, agendy

Wytyczne przyjmowania członków i tworzenia jednostek organizacyjnych SEP za granicą

Komitety n-t, sekcje, komisje, agendy, przedstawiciele

 

Komitety Naukowo-Techniczne

Polski Komitet ELEKTROCHEMICZNEJ OCHRONY PRZED KOROZJĄ SEP

Polski Komitet ELEKTROSTATYKI SEP

Polski Komitet ELEKTROTECHNOLOGII SEP

Polski Komitet INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ SEP

Polski Komitet SEP ds. ZASTOSOWAŃ POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W MEDYCYNIE

Polski Komitet ds. JAKOŚC ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Polski Komitet MATERIAŁÓW ELEKTROTECHNICZNYCH SEP

Polski Komitet OCHRONY ODGROMOWEJ SEP

Polski Komitet BEZPIECZEŃSTWA W ELEKTRYCE SEP

Polski Komitet OPTOELEKTRONIKI SEP

Polski Komitet OŚWIETLENIOWY SEP

Polski Komitet TERMINOLOGII ELEKTRYCZNEJ SEP

Komitet AUTOMATYKI ELEKTROENERGETYCZNEJ SEP

Komitet ENERGETYKI JĄDROWEJ SEP

Sekcje

Sekcja AUTOMATYKI I POMIARÓW SEP (Symbol: S-AiP)

Sekcja ELEKTRONIKI SEP

Sekcja ELEKTROTECHNIKI i AUTOMATYKI GÓRNICZEJ SEP

Sekcja ENERGETYKI SEP

Sekcja ENERGETYKI ODNAWIALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Sekcja INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH SEP

Sekcja PRZEMYSŁU ELEKTROTECHNICZNEGO SEP

Sekcja RADIOTECHNIKI SEP

Sekcja TECHNIK INFORMACYJNYCH SEP

Sekcja TRAKCJI ELEKTRYCZNEJ SEP

Sekcje polskie stowarzyszeń zagranicznych

POLSKA Sekcja IEEE

Centralne Komisje

Centralna Komisja ds. Firm Przemysłu Elektrotechnicznego SEP

Centralna Komisja Finansów i Działalności Gospodarczej SEP

Centralna Komisja Historyczna SEP

Centralna Komisja Młodzieży i Studentów SEP

Centralna Komisja Norm i Przepisów Elektrycznych SEP

Centralna Komisja Odznaczeń i Wyróżnień SEP

Centralna Komisja Organizacyjna SEP

Centralna Komisja Szkolnictwa Elektrycznego SEP

Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów SEP

Centralna Komisja ds. Wdrażania Technologii Informatycznych SEP

Centralna Komisja ds. Członków Zwyczajnych SEP

Centralna Komisja Współpracy z FSNT NOT

Centralna Komisja Współpracy z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa

Centralna Komisja Współpracy z Zagranicą SEP

Centralna Komisja Wydawnictw SEP

Agendy Gospodarcze

Rada Nadzorcza agend SEP

BBJ SEP

BSiA SEP

COSiW SEP

Rada IRSEP

Komisja Kwalifikacyjna IRSEP

Przedstawiciele SEP w kadencji 2010-2014 do Rady Krajowej FSNT NOT 

 

Komitety Naukowo-Techniczne

Informacja: tel. (22) 5564-309, e-mail: ot.sep@sep.com.pl

 

Polski Komitet ELEKTROCHEMICZNEJ OCHRONY PRZED KOROZJĄ SEP (symbol: PK-EopK)

Przewodniczący: dr inż. Wojciech Sokólski

http://www.pkeopk.sep.com.pl/

Polski Komitet ELEKTROSTATYKI SEP (Symbol: PK-Es)

Przewodniczący: dr hab. inż. Juliusz Gajewski

Polski Komitet ELEKTROTECHNOLOGII SEP (Symbol: PK-Et)

Przewodniczący: dr hab. inż. Jerzy Zgraja

Polski Komitet INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ SEP (Symbol: PK-IB)

Przewodniczący: prof. dr inż. Tadeusz Pałko

Polski Komitet SEP ds. ZASTOSOWAŃ POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W MEDYCYNIE (Symbol: PK-ZPEm)

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej Krawczyk

Polski Komitet SEP ds. JAKOŚCI I EFEKTYWNEGO UŻYTKOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (Symbol: K-JEE)

Przewodniczący: dr inż. Ryszard Pawełek

Polski Komitet MATERIAŁÓW ELEKTROTECHNICZNYCH SEP (Symbol: PK-ME)

Przewodniczący: dr inż. Andrzej Sikora

Polski Komitet OCHRONY ODGROMOWEJ SEP (Symbol: PK-OO)

Przewodniczący: dr hab. inż. Grzegorz Masłowski

http://www.pkoo-sep.org.pl/

Polski Komitet BEZPIECZEŃSTWA W ELEKTRYCE SEP 

Przewodniczący: mgr inż. Bogumił Dudek
http://www.ppn.pl/

Polski Komitet OPTOELEKTRONIKI SEP (Symbol: PK-Opto)

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Wiesław Woliński

http://pkopto.ise.pw.edu.pl/

Polski Komitet OŚWIETLENIOWY SEP (Symbol: PK-Ośw)

Przewodniczący: dr inż. Piotr Pracki

http://www.ee.pw.edu.pl/CIEPoland/

Polski Komitet TERMINOLOGII ELEKTRYCZNEJ SEP (Symbol: PK-TE)

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Krystyn Pawluk

Komitet AUTOMATYKI ELEKTROENERGETYCZNEJ SEP (Symbol: K-AE)

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rosołowski

Honorowy Przewodniczący: prof. Andrzej Wiszniewski

Komitet ENERGETYKI JĄDROWEJ SEP (Symbol: K-EJ)

Przewodniczący: prof. Józef Paska

  

Sekcje

Informacja: tel. (22) 5564-309, e-mail: ot.sep@sep.com.pl

Sekcja AUTOMATYKI I POMIARÓW SEP (Symbol: S-AiP)

Przewodniczący: mgr inż. Edward Ziaja

Sekcja ELEKTRONIKI SEP (Symbol: S-EI)

Przewodniczący: dr inż. Józef Gromek

Sekcja ELEKTROTECHNIKI i AUTOMATYKI GÓRNICZEJ SEP (Symbol: S-EliAG)

Przewodniczący: mgr inż. Kazimierz Staszewski

Sekretarz: mgr inż. Bronisław Betkiewicz

http://rg1.polsl.pl/keiag/sep

Sekcja ENERGETYKI SEP  

Przewodniczący: mgr inż. Ryszard Marcińczak

Sekcja ENERGETYKI ODNAWIALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA (Symbol: S-EOiOŚ)

Przewodniczący: dr inż. Andrzej Wędzik

Sekcja INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH SEP (Symbol: S-IiUE)

Przewodniczący: mgr inż. Andrzej Boczkowski

Sekcja PRZEMYSŁU ELEKTROTECHNICZNEGO SEP (Symbol: S-PE)

Przewodniczący: mgr inż. Janusz Nowastowski

Sekcja RADIOTECHNIKI SEP (Symbol: S-R)

Przewodniczący: mgr inż. Jan Janusz Pawłowicz

Sekcja TECHNIK INFORMACYJNYCH SEP  

Przewodniczący: dr inż. Andrzej M. Wilk

Sekcja TRAKCJI ELEKTRYCZNEJ SEP (Symbol: S-TE)

Przewodniczący: dr inż. Waldemar Zając

  

Sekcje polskie stowarzyszeń zagranicznych

Informacja: tel. (22) 5564-309, e-mail: ot.sep@sep.com.pl

POLSKA Sekcja IEEE (Institution of Electrical and Electronics Engineers)

Przewodniczący: prof. nadzw. dr hab. inż. Mariusz Malinowski

  

Centralne Komisje

Informacja: tel. (22) 5564-309, e-mail: ot.sep@sep.com.pl

Centralna Komisja ds. Współpracy Firm Przemysłu Elektrotechnicznego SEP (Symbol: CK-FPE)

Przewodniczący: dr inż. Piotr Szymczak

Centralna Komisja Finansów i Działalności Gospodarczej SEP(Symbol: CK-FiDG)

Przewodniczący: mgr inż. Jacek Zawadzki

Centralna Komisja Historyczna SEP (Symbol: CK-H)

Przewodniczący: dr hab. inż. prof. PG Dariusz Świsulski

Centralna Komisja Młodzieży i Studentów SEP (Symbol: CK-MiS)

Przewodniczący: mgr inż. Jan Pytlarz

Centralna Komisja Norm i Przepisów Elektrycznych SEP (Symbol: CK-NiPE)

Przewodniczący: dr inż. Henryk Boryń

Centralna Komisja Odznaczeń i Wyróżnień SEP (Symbol: CK-OiW)

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Czesław Karwat

Centralna Komisja Organizacyjna SEP (Symbol: CK-O)

Przewodniczący: mgr inż. Aleksandra Konklewska

Centralna Komisja Szkolnictwa Elektrycznego SEP (Symbol: CK-SZEL)

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Kazimierz Jagieła

Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów SEP (Symbol: CKUZiSZI)

Przewodniczący: dr inż. Mieczysław Żurawski

Centralna Komisja ds. Wdrażania Technologii Informatycznych SEP (Symbol: CK-WTI)

Przewodniczący: mgr inż. Krzysztof Zięba

Centralna Komisja ds. Członków Zwyczajnych SEP (Symbol: CK-CZ)

Przewodniczący: mgr inż. Józefa Okładło

Centralna Komisja Współpracy z FSNT NOT (Symbol: CK-WNOT)

Przewodniczący: mgr inż. Marek Grzywacz

Centralna Komisja Współpracy z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa (Symbol: CK-WPIIB)

Przewodniczący: mgr inż. Krzysztof Kolonko

Centralna Komisja Współpracy z Zagranicą SEP (Symbol: CK-WZ)

Przewodniczący: mgr inż. Stefan Granatowicz

Centralna Komisja Wydawnictw SEP (Symbol: CKW)

Przewodniczący: dr inż. Krzysztof Woliński 

  

Agendy gospodarcze SEP

Informacja: tel. (22) 5564-312, e-mail: malgorzata.gregorczyk@sep.com.pl

 Agendy gospodarcze

Rada Nadzorcza agend SEP

mgr inż. Jan Musiał - przewodniczący
mgr inż Jan Chojecki - z-ca przewodniczącego
mgr inż. Edward Pilak - Sekretarz
mgr inż. Zenon Panicz - członek
dr inż. Bogusław Seredyński - członek
mgr inż. Waldemar Bis - członek (przedstawiciel załogi BBJ)

SEP BBJ

mgr inż. Marcin Ocioszyński

SEP BSiA

dyrektor - vacat

SEP COSiW

mgr Jerzy Szczurowski - dyrektor
mgr inż. Lech Dziewierz - kierownik Zakładu Szkoleniowego

Jarosław Cyrynger - kierownik działu IT

Rada IRSEP

dr inż. Andrzej Skorupski - przewodniczący

Komisja Kwalifikacyjna IRSEP

Przewodniczący Rady IRSEP: prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk

 

Przedstawiciele SEP w kadencji 2014-2018 do Rady Krajowej FSNT NOT

inż. Ryszard Chojak

Agata Gomółka

mgr inż. Marek Grzywacz

dr inż. Piotr Szymczak

inż. Iwona Fabjańczyk

W obradach Rady Krajowej FSNT NOT uczestniczy także

prof. dr inż. Andrzej Zieliński – Honorowy Prezes FSNT NOT