Czasopisma SEP Strona główna

 

 

 

   

Ekoatom 

Elektronika

Energetyka

Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych

Opto-Electronics Review

Przegląd Elektrotechniczny

Przegląd Telekomunikacyjny

Spektrum
Magazyn Informacyjny SEP

Wiadomości Elektrotechniczne

Biuletyny i informatory oddziałów SEP

 

Ekoatom

 

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa


tel. 22 336 14 19

tel. 795 135 945

fax 22 336 14 25

e-mail: redakcja@ekoatom.com.pl

http://www.ekoatom.com.pl/

 

Kwartalnik internetowy pisany przez ekologów, którego podstawowym celem jest obiektywne informowanie społeczeństwa o plusach i minusach, jakie niesie ze sobą wykorzystanie energii...

Elektronika

konstrukcje technologie zastosowania

 

ul. Czackiego 3/5 lok. 108
00-043 Warszawa


tel. 22 826 65 64

tel/fax 22 827 38 79

e-mail: elektronika@red.pl.pl

http://www.elektronika.orf.pl

 

Czasopismo naukowo-techniczne poświęcone problemom technologii elektronowej, techniki próżni, materiałów elektronicznych, mikroelektroniki, techniki laserowej i mikrofalowej, konstrukcji, miernictwa i zastosowań: podzespołów, optoelektroniki, urządzeń i sprzętu elektronicznego, oraz podzespołów dla telekomunikacji i informatyki.

powrót

energetyka.gif (16435 bytes)

Energetyka

 

ul. Henryka Jordana 25
40-952 Katowice


tel. 32 257 87 85

tel./fax 32 251 62 09

e-mail: redakcja@elektroenergetyka.pl

http://www.elektroenergetyka.pl

 

Miesięcznik poświęcony problemom elektroenergetyki, obejmujący zagadnienia wytwarzania, przesytania i rozdzielania energii elektrycznej i cieplnej budowy elektrowni i elektrociepłowni oraz linii elektroenergetycznych, komputeryzacji systemu elektroenergetycznego, restrukturyzacji elektroenergetyki.

powrót

inpe.gif (11809 bytes)

 

inpe.gif (11809 bytes)

INPE COSiW SEP
Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych

 

ul. Czapliniecka 96 (wejście B od ul. Wrzosowej)
97-400 Bełchatów


tel./fax 44 633 33 55

tel. 783 976 966

e-mail: redinpe@ld.onet.pl

http://www.redinpe.com

 

Jedyne ogólnopolskie czasopismo, które zapewnia systematyczną informację o aktualnych normach i przepisach w zakresie szeroko rozumianej elektryki; zamieszczane są w nim informacje o aktualnie obowiązujących normach i przepisach, o wprowadzonych do nich zmianach, o przepisach i normach wycofanych, zastąpionych, nowo ustanowionych, znowelizowanych, a także wybrane teksty ustaw, przepisów wykonawczych, projekty przepisów i norm oraz odpowiedzi na listy czytelników.

powrót

Opto-Electronics Review

 

ul. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa


tel./fax 22 683 91 09

e-mail: oer@wat.edu.pl

http://www.wat.edu.pl/review/optor/

 

Jedyne na polskim rynku czasopismo poświęcone w całości optoelektronice, wydawane w języku angielskim; zawiera wyniki badań, opisy technologii, materiałów, przyrządów pomiarowych i rozwiązań konstrukcyjnych oraz zastosowań optoelektroniki.

powrót

pe.gif (6884 bytes)

Przegląd Elektrotechniczny

 

ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa


tel. 693 428 056

e-mail: red.pe@iem.pw.edu.pl

http://pe.org.pl/

Najstarsze istniejące od 1919 roku; czasopismo z dziedziny elektrotechniki, miesięcznik o charakterze naukowo-technicznym przeznaczony dla inżynierów i pracowników naukowo-badawczych, poświęcony zagadnieniom elektrotechniki, dotyczącym wszystkich jej działów, m.in. elektrotechniki teoretycznej, energoelektroniki, elektroenergetyki, materiałoznawstwa, elektrotermii techniki świetlnej itp.

powrót

pt.gif (13369 bytes)

Przegląd Telekomunikacyjny. Wiadomości Telekomunikacyjne

 

ul. Ratuszowa 11 pok. 637
00-950 Warszawa


tel. 22 670 08 20

fax 22 619 86 99
e-mail: przeg.tel@sigma-not.pl

e-mail: przeg.tel@interia.pl

http://www.przegladtelekomunikacyjny.pl

 

Połączone dwa czasopisma, z zachowaniem wyróżnionych części: "Przegląd Telekomunikacyjny"- miesięcznik naukowo-techniczny i "Wiadomości Telekomunikacyjne" - miesięcznik popularno-techniczny. Obie części są poświęcone problemom sieci, systemów i urządzeń telekomunikacyjnych, telefonii, radiofonii, radiokomunikacji, telewizji, transmisji danych i teleinformatyki.

powrót

SPEKTRUM Biuletyn organizacyjny i naukowo-techniczny SEP

 

ul. Henryka Jordana 25
40-054 Katowice


tel. 32 257 87 86

fax 32 251 62 09

e-mail iwona@elektroenergetyka.pl

e-mail: spektrum.sep@sep.com.pl

http://www.spektrumsep.pl

 

Czasopismo zawierające informacje o różnorodnych aspektach działalności SEP jak i informacje o nowinkach technicznych, ciekawych opracowaniach i wyrobach, imprezach naukowotechnicznych i problemach z zakresu elektryki, a także prezentujące oferty produkcyjne, usługowe i handlowe firm ze wszystkich dziedzin elektryki.

powrót

we.gif (12476 bytes)

Wiadomości Elektrotechniczne

 

ul. Ratuszowa 11 pok. 739
03-450 Warszawa


tel. 22 619 43 60

tel. 22 818 95 30

fax 22 619 43 60

e-mail: red.we@sigma-not.pl

http://www.wiadomoscielektrotechniczne.pl/ 

 

Miesięcznik poświęcony praktycznym zagadnieniom elektrotechniki, obejmujący wszystkie działy energoelektryki, w tym przedstawiający problemy i osiągnięcia polskiego przemysłu elektrotechnicznego.

powrót

   

Biuletyny i informatory oddziałów SEP

Biuletyn techniczny Oddziału Krakowskiego SEP

Biuletyn techniczno-informacyjny
Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP

Śląskie Wiadomości Elektryczne
Dwumiesięcznik NT Oddziałów SEP Woj. Śląskiego i Opolskiego

Biuletyn Informacyjny
Oddziału Wrocławskiego
SEP

Biuletyn techniczny
Oddziału Radomskiego
SEP

Biuletyn Oddziału Białostockiego
SEP

Informator Oddziału Tarnowskiego
SEP

 

Biuletyn techniczny
Oddziału Krakowskiego
Stowarzyszenia Elektryków Polskich

 

ul. Straszewskiego 28, 31-113 Kraków
tel./fax (012) 428-38-30
e-mail: biuro@sep.krakow.pl
  

czasopismo zawierające informacje o różnorodnych aspektach działalności Oddziału Białostockiego SEP jak i informacje o nowinkach technicznych, ciekawych opracowaniach i wyrobach, imprezach naukowo-technicznych i problemach z zakresu elektryki, a także prezentujące oferty produkcyjne, usługowe i handlowe firm ze wszystkich dziedzin elektryki.

powrót

Biuletyn techniczno-informacyjny
Zarządu Oddziału Łódzkiego
Stowarzyszenia Elektryków Polskich

 

pl. Komuny Paryskiej 5a, pok. 404, 90-007 Łódź
tel./fax (042) 632-90-39
e-mail: seplodz@onet.pl

 

czasopismo zawierające informacje o różnorodnych aspektach działalności Oddziału Łódzkiego SEP jak i informacje o nowinkach technicznych, ciekawych opracowaniach i wyrobach, imprezach naukowo-technicznych i problemach z zakresu elektryki, a także prezentujące oferty produkcyjne, usługowe i handlowe firm ze wszystkich dziedzin elektryki.

powrót

Śląskie Wiadomości Elektryczne
Dwumiesięcznik Naukowo-Techniczny Oddziałów SEP Woj. Śląskiego i Opolskiego

 

ul. Podgórna 4, 40-026 Katowice;
tel./fax(032) 255-25-03, tel. 0(32) 255-33-07
e-mail biuro@sep.katowice.pl

 

czasopismo zawierające informacje o różnorodnych aspektach działalności Oddziałów SEP Województwa Śląskiego jak i informacje o nowinkach technicznych, ciekawych opracowaniach i wyrobach, imprezach naukowo-technicznych i problemach z zakresu elektryki, a także prezentujące oferty produkcyjne, usługowe i handlowe firm ze wszystkich dziedzin elektryki.

powrót

Informator
Oddziału Wrocławskiego
Stowarzyszenia Elektryków Polskich

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
Dom Technika NOT, pok. 219
tel./fax (071) 343-66-41, 781-85-03, tel. (071) 781-85-02
e-mail: sep.wroc@post.pl
http://www.sep.wroc.pl

 

Biuletyn informacyjny. Zawiera informacje o Oddziale Wrocławskim SEP i ważniejszych instytucjach współpracujących z Oddziałem i kształcących kadry młodych elektryków. Informuje o podstawowej działalności władz Oddziału, podkreśla ważniejsze wydarzenia (także w ujęciu historycznym), prezentuje osiągnięcia naukowo-techniczne i członków SEP oraz ukazuje jego integracyjną rolę Stowarzyszenia.

powrót

Biuletyn techniczny
Oddziału Radomskiego
Stowarzyszenia Elektryków Polskich

 

ul. Struga 7A (budynek NOT), 26-600 Radom
tel./fax (048) 362-87-47, tel. (048) 340 29-48

 

czasopismo zawierające informacje o różnorodnych aspektach działalności Oddziału Radomskiego SEP oraz informacje o nowinkach technicznych, ciekawych opracowaniach i wyrobach, imprezach naukowo-technicznych i problemach z zakresu elektryki, a także prezentujące oferty produkcyjne, usługowe i handlowe firm ze wszystkich dziedzin elektryki.

powrót

Biuletyn
Oddziału Białostockiego
Stowarzyszenia Elektryków Polskich

 

Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP
ul. Waszyngtona 18, 15-274 Białystok
tel./fax (085) 74 25 124;
e-mail: irsep@sep.bialystok.pl
http://www.sep.bialystok

 

czasopismo zawierające informacje o różnorodnych aspektach działalności Oddziału Krakowskiego SEP jak i informacje o nowinkach technicznych, ciekawych opracowaniach i wyrobach, imprezach naukowo-technicznych i problemach z zakresu elektryki, a także prezentujące oferty produkcyjne, usługowe i handlowe firm ze wszystkich dziedzin elektryki.

powrót

Biuletyn
Oddziału Tarnowskiego
Stowarzyszenia Elektryków Polskich

ul. Rynek 10, 33-100 Tarnów
tel./fax (014) 62 16 813
e-mail: sep.tarnow@poczta.tarman.pl
http://sep-tarnow.com.pl

czasopismo zawiera informacje o działalności Oddziału, a także porusza szereg technicznych zagadnień dotyczących niemal każdej dziedziny życia, w której nierozerwalnie towarzyszą człowiekowi zjawiska i urządzenia związane z szeroko rozumianą "elektryką”

powrót